Tarievenlijst

Tarievenlijst 2015

Rijdend lid      €177,00
Niet Rijdend lid      €  33,50
Entreegeld manege Luxool      €   14,50
Administratiekosten      €    2,50
Aanmaningskosten      €     1,50
Kosten KNHS bij ingebrekestelling      €  25,00
Kosten KNHS gefactureerd via manage Luxool:
Basisafdracht per lid (=basis + vereninginsafdracht)      €  18,00
Verenigingsafdracht (bij bezit ruiter en/of koetsiersbewijs)      €  10,00
Abonnement Paard & Sport (verplicht voor startkaarthouders)      €  32,75
Abonnement Paard & Sport half jaar      €  17,25
Kosten KNHS www.knhs.nl via “mijnknhs”
Registratiegeld KNHS Pony’s      €  18,20
Startpas Pony’s      €  58,50

 

Deel dit bericht:

Verenigingen

Sponsoren